4/1 สหกรณ์พระนคร2(ตึกจอดรถ)หน้าลิฟท์ชั้น1  ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน  พญาไท  กทม 10400

022781444  0623694195