สาเหตุของสายตาสั้น

สายตาสั้น  (Myopia) เป็นภาวะสายตาพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยการวิจัยใหม่ๆเผยให้เห็นความตื่นตัวของวงการสาธารณสุขของโลก

โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ต่อปัญหาพื้นฐานนี้   การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสายตาสั้น  เกิดจากการเปลี่่ยนแปลงทางสังคม การย้ายถิ่นฐาน

จากชนบทเข้าสู่เมือง สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในเอเซีย อัตราผู้มีสายตาสั้นเพิ่มจาก 10% เป็น 50-80% ของประชากร ภายในเวลาไม่กี่ปีและเป็นภาวะสายตาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหลัก กล่าวโดย (Richard A. Stone  MD) รองประธานวิจัย  ของสถาบันวิจัย 

Science Eye Instute  มหาวิทยาลัยฟิลาเดเฟีย จากการศึกษายืนยันถึง การเกิดสายตาสั้นมาก(high myopia)มีอัตราสูงในผู้ที่ศึกษาวิชากฎหมาย การวิจัยของ George W.Fulk,D OD ศาสตารจารย์ optometry  ของ Northeastern State University พบว่าการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็ก จะเกิดขึ้นในสามเดือนที่มาเรียนที่โรงเรียน มากกว่า สามเดือนที่หยุดปิดเทิม

       การศึกษาในแมกซิโก พบเด็กอายุ 12-13 ปี มีอาการสายตาสั้น 44% จาก1,035 ตัวอย่าง (Villarreal et al,2003) ในไต้หวันอัตราการเป็นสายตาสั้น เพิ่มจาก 20% ในเด็กอายุ 7 ปี เป็น 61% ในเด็กอายุ 12 ปี และ 81% ในเด็กอายุ 15 ปี รวมแล้วพบอาการสายตาสั้น

84% ในเด็กอายุ 16-18 ปี  ในสิงคโป  78% ของเด็กวัยรุ่นมีอาการสายตาสั้น 

อะไรเป็นสาเหตุของสายตาสั้น

การศึกษาพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างทั้ง พันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อม 

การเคลือบกันแสงสะท้อนหมายถึงอะไร (What does anti-reflection mean?) การเคลือบกันแสงสะท้อน เป็นชั้นผิวพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์เป็นป้องกันแสงสะท้อนออกจากผิวเลนส์ทำให้รบกวนการมองเห็น (ตามรูป) เพราะการที่แสงผ่านเข้าสู่เลนส์ได้มากที่สุด จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้การทำความสะอาดผิวเลนส์นั้นง่ายขึ้น และยังสามารถป้องกันรอยขีดข่วนจากฝุ่นละอองได้ สายตาสั้น เป็นอาการที่เกิดจากลูกตามีความยาวเกินไปหรือเกิดจากความสามารถในการปรับโฟกัสของเลนส์ รับภาพและกระจกตาที่มากเกินไป ทำให้การโฟกัสของภาพที่รับมา ตกอยู่ก่อนถึงเรตินา เมื่อมองวัตถุที่อยู่ ไกลจึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สายตาสั้นเป็นอาการผิดปกติทางสายตา ที่พบเห็นทั่วไป และจะ พบมากในผู้ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สายตายาว เป็นอาการที่เกิดจากลูกตาสั้นเกินไป หรือเกิดจากความสามารถในการปรับโฟกัสของเลนส์รับภาพและกระจกตาที่มีน้อยเกินไป ทำให้การโฟกัสภาพที่รับมา ตกอยู่หลังเรตินา สำหรับผู้ที่สายตายาวไม่มากในผู้ที่อายุยังน้อย จะยังสามารถมองเห็นภาพได้อย่างเป็นปกติ แต่เนื่องจากว่า ขณะที่ตาจับทั้งภาพระยะใกล้และภาพระยะไกล สายตาจะใช้กำลังเพ่งอย่างมากในการปรับภาพที่รับมา เพื่อให้เห็นเป็นภาพปกติ จึงทำให้รู้สึกอ่อนล้าทางสายตา ซึ่งอาการผิดปกตินี้ ยากที่จะตรวจพบ เพราะไม่สามารถตรวจพบได้โดยการวัดสายตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สายตาเอียง เกิดจากรูปร่างที่ผิดปกติของกระจกตาหรือของเลนส์รับภาพ ที่เบี้ยวเอียงไปในทิศทางแนวขวางหรือไม่ก็ทิศทางแนวตั้ง ทำให้การโฟกัสภาพที่รับมา ตกผิดตำแหน่งจากเรตินาไปทางแนวนอนหรือแนวตั้ง ดังนั้นเมื่อมองวัตถุ ภาพที่เห็นจะไม่ชัดหรือภาพมีการยืดออก หรือบางกรณีจะมองเห็นจุดโฟกัสเป็นเส้นหรือเป็นรูปวงรี ซึ่งอาการสายตาเอียงสามารถเกิดได้ทั้งกับผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตายาวได้ด้วย